Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Εθνικοσοσιαλισμός και εθνικισμός: Περί ελληνικότητας


 


«Αν μας ρωτήσει κανείς για τους προγόνους μας πρέπει να τον παραπέμπουμε πάντοτε στους Έλληνες»

Α. Χίτλερ

 

Εισαγωγή

 

Είναι φαινόμενο συχνό και έντονο στις μέρες μας να καλλιεργείται και να διασπείρεται πανταχόθεν ένα κλίμα αποστροφής προς την ιδέα του εθνικοσοσιαλισμού. Και μολονότι ανάλογη μομφή είναι αναμενόμενη όταν προέρχεται από συστημικά κέντρα εξουσίας, ενδεχομένως εγείρει ερωτήματα και οπωσδήποτε γεννά τη σύγχυση όταν διατυπώνεται από φορείς του λεγόμενου «εθνικιστικού χώρου», καθώς στη συνείδηση πολλών εθνικιστών οι δύο «ιδεολογίες», δηλαδή η εθνικιστική και η εθνικοσοσιαλιστική, μοιάζουν ομοούσιες, αν όχι ταυτόσημες. Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό να εξετάσει τη συνηθέστερη κατηγορία που εκπέμπεται κατά του εθνικοσοσιαλισμού από τους ως άνω φορείς, δηλαδή την κατηγορία περί «γερμανικότητας» της ιδεολογίας αυτής και περί «ελληνικότητας» της ιδεολογίας που προβάλλεται ως αντίποδας, δηλαδή του «ελληνικού εθνικισμού». Ώστε κάθε αναγνώστης να διαμορφώσει σαφή εικόνα της κατάστασης και να επιλέξει εν πλήρει επιγνώσει την ιδέα που τον εκφράζει και για την οποία είναι προορισμένος.